Båtlaget Nidaros


Hjem

Om båten
Aktivitetsplan
Seglingsbok
Hva skjer?
Arkiv
Vengblekka
Kurs
Møter-dugnader
Turer

Styret
Arbeidsgrupper
Høvedsmenn
Vedtekter

Bli medlem?
Utleie?
Lenker
Bilder

Vengblekka Nidaros

Båtlaget Nidaros informasjonsblad: pdf-utgave, andre utgaver


Båtlaget Nidaros informasjonsblad 7. årgang - Nr. 2 - Juni 2003

Kjære råseglere!

Seglesesongen er godt i gang og mange har allerede hatt fine turer på fjorden. Kystlagets sildefest 24. mai ble en utsøkt kulinarisk opplevelse for de omtrent 30 sildeglade oppmøtte.

Aktiviteter
Tur til Inderøya med Nidaros i regi av Trondheims Turistforening (TT) 15.-16. juni. Påmelding innen 10 juni via TT: http://www.tt.no/

Barketur/kurs til Budalen, 21-22 juni. Det er nå tid for å samle bark til vinterens barking av seglene til Nidaros. Barken samles på gården Sætereng i Budal. Kontakt: Kirsti Kvaløy:73510796, kirsti.kvaloy@nina.no

Sommerseilasen
Sommeren nærmer seg fort og årets sommerseilas må planlegges. Alle som har tenkt å være med i sommer inviteres derfor til et planleggingsmøte tirsdag den 17. juni, på skuret kl: 19. Det er fortsatt mulig å melde seg på seilasen som går nordover til Helgelandskysten via Forbundet Kysten sitt landsstevne i Brønnøysund. Berit Fonnes (73528458, b-fonnes@online.no) koordinerer, så ta kontakt med henne.
Tidspunkt: Høvedsmann:
uke29 14 - 20 juli (ingen høvedsmann ennå)
uke30 21 - 27 juli Erlend Skei
uke31 28juli-3aug Ketil Berdahl
uke32 4 - 10 aug Øyvin Sæther

Andre arrangementer
· 4-6 juli er det Trøndelagsstevne på Kjerknesvågen, Inderøya
· 9-12 juli er det Nordenfjeldske seileruke,v/Trondhjems seilforening

Sangbok
På årsmøtet i vinter blei det selvskrevet urframført to sanger og en vals av Stein Arne Sæther, Berit Fonnes og Christine Seyferth. Sammen med Eli Haugen har de så laget ei egen sangbok for Nidaros. På utsettet dukket de opp med 19 flotte eksemplarer som blei innsunget tvert. Sangbøkene skal oppbevares i vengen klar til sangbruk.

Husk tilsyn av båten
Når båten ligger ved Fosenkaia, må den ses etter og lenses. Man får tildelt ei uke (mandag tom søndag) om gangen. Det er installert automatisk lensing, men vi kan ikke stole på dette arrangementet. I tillegg må vi se etter fortøyninger, at utstyr er i orden og at vengen er låst. Normalt er det tilstrekkelig å se etter båten et par ganger i løpet av uka. Ved uvær og kraftig nedbør oftere. Skriv i tilsynsloggen i blå kasse i vengen.

Onsdagsseglinger
Onsdag er fast seglingsdag når båten ligger ved Fosenkaia. På aktivitetsplanen har vi satt opp en høvedsmann for hver onsdag. For å være helt sikker på at det blir tur bør du ta kontakt med høvedsmann og høre om det blir nok folk, ev. få med flere folk selv. Ansvarlig høvedsmann må selv finne annen høvedsmann dersom dagen ikke passer. Sjekk når du er satt opp!

 


Bruk av båten
Medlemmer som er godkjente høvedsmenn eller daghøvedsmenn kan ta ut båten når den er ledig. Turplaner noteres i dagboka som ligger i posthylla på Gulskuret. Flerdagsturer må skrives inn minst 14 dager på forhånd og godkjennes av styret. På ettermiddagsturer er det bare å møte opp. For å bli med på seglkurs og flerdagsturer må en melde seg på, se oppslag på Skuret og annonseringer i Vengblekka.

Vil du bli høvedsmann eller halskar?
Høvedsmannsutvalget godkjenner høvedsmenn, daghøvedsmenn og halskarer. Vi trenger flere som kan ta ut båten! Ta kontakt med utvalget dersom du ønsker å bli høvedsmann. Utvalget følger opp hver enkelt.

Manualer
Alle nødvendige manualer til motor, VHF, GPS, sikkerhetsutstyr inkludert redningsflåte skal være ombord. De som ønsker det kan kjøpe et komplett oppkopiert sett av manualer.

Nøkkel
Alle medlemmer kan mot depositum få utlevert systemnøkkel som passer til vengen, boden i Grønnskuret, jolla Kark og naustet på Stadsbygd. Det er egen nøkkel til Gul- og Grønnskuret som en kan få utlevert fra Kystlaget, også mot et depositum.

Årskontingenten
er kr. 300,- for ordinære medlemmer. Vennligst betal inn så snart som mulig dersom du ikke har gjort det. De som ennå ikke er innemeldt i kystlaget, må gjøre dette ved henvendelse Forbundet Kysten:
Skur 28, Nordre Akershuskai, 0150 Oslo
Tlf 22 42 42 82, Fax: 22 41 53 15, forbundet@kysten.no eller direkte på deres nettsider: http://www.kysten.no/

Viktige tips til alle som bruker båten!
Vi har tenkt å samle alle nyttige opplysninger, erfaringer, nesten-ulykker slik at vi kan bidra å øke den samlede kompetansen blant lagets medlemmer, og hindre at de samme tabbene gjentas. Det viser seg at for hver ulykke som

skjer så er det mange flere nesten-ulykker. Jobber en systematisk med å lære av slike hendelser vil det gi økt sikkerhet mot ulykker. Derfor er det viktig at vi forteller hverandre om smått og stort som har skjedd. Så send gjerne inn dine erfaringer så vil vi forsøke å sortere disse tematisk. Her er noen eksempler:

Motor:
- diesel
o Husk alltid å ha nok diesel i tanken. Målestaven peiler godt nedenfor der røret til motoren går ut. Dette betyr at selv om det ser ut som om det er mye diesel igjen, så kan det være for lite til at motoren får nok drivstoff.

Segling:
- i regn
o Husk at tauene blir ekstra glatte. Sørg derfor å feste draget/fallet skikkelig!
Vær spesielt oppmerksom ved variabel påstand. Råa er ikke god å få i hodet!
- Trondheimsfjorden (jf. strømkartet)
o Strømmen ved Munkholmen kan være vanskelig å beregne. Ved fallende sjø er det turbulent strøm på vestsiden av holmen.

VHF:
- Husk å skru av VHF'en etter bruk!!

Vi tar imot bidrag fra alle som vet noe som de mener er viktig å vite og som kanskje ikke alle vet. Gode historier er også velkomne og vil bli viet et eget kapittel!


Styret

Øyvin Sæther, styreleder - tlf. 7391 5291,
e-post: oyvin.sather@adm.ntnu.no,
Kirsti Kvaløy, sekretær - tlf. 7351 0796,
e-post: kirsti.kvaloy@nina.no
Frode Frydenlund, kasserer - tlf. 7391 4405,
e-post: frode.frydenlund@sintef.no,
Sigmund Sørgjerd, båtansvarlig -
tlf. 7255 5969,
e-post: sigmund.sorgjerd@c2i.net
Ellen Arneberg, medlem - tlf. 7351 5338,
e-post: ellen.arneberg@dirnat.no

oppdatert:2007-01-11